Satakunnan
Vapaa-ajattelijat ry
  Satakunnan vapaa-ajattelijat ry

Tervetuloa Satakunnan vapaa-ajattelijoiden sivuille!

Satakunnan vapaa-ajattelijat on Vapaa-ajattelijain liiton paikallinen jäsenyhdistys.
Yhdistys toimii alueellisena yhdyssiteenä uskonnottomille ja pyrkii antamaan näille tukea yhteiskunnallisen ja oikeudellisen aseman parantamiseksi.

Yhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita yhdistyksen toimialueella asuvat,
vapaa-ajatuksellisen maailmankatsomuksen omaavat henkilöt.
Yhdistys pyrkii levittämään tieteellistä maailmankatsomusta sekä kehittämään uskonnotonta kulttuuria.
Yhtenä vapaan elämänkatsomuksen edellytyksenä on valtion ja kirkkokuntien erottaminen toisistaan.
 
Kirkko irti valtiosta !